חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/09/15 - פרוטוקול מס' 726

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

תלאווי – הגדלת מסגרת התקשרות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם המודד תלאווי לצורך השלמת ביצוע תצ"רים בטייבה ובג'ת.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בהרחבת התקשרות קיימת בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח לצורך השלמת משימות שתוכננו לשנת 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE