חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 30/08/15 - פרוטוקול מס' 725

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

אספקת מים בקטעים 1+2/21 – מי שוקת

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם מי שוקת לאספקת מים בקטעים 1+2/21, כולל לחלקו הצפוני של מחלף קמה.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • תאגיד מי שוקת הינו הגורם שאושר כספק יחיד לאספקת מי קולחין מטוהרים להשקיית הפיתוח הנופי והגינון בקטע 1+2/21.
  • במסגרת ההסכם בוצע קו שהגיע עד החלק הדרומי של מחלף קמה ונדרשת הארכת הקו בכ- 2.2 ק"מ צפונה כדי לספק מים להשקיית כלל הפרויקט.
  • במסגרת ההסכם התאגיד הינו האחראי להספקת מי הקולחין המטוהרים בעלות נמוכה.
  • אין מקור אחר לאספקת מים מלבד מים שפירים שעלותם גבוהה מאוד.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE