חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/08/15 - פרוטוקול מס' 723

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הבטחת איכות על פעילות הזכיין – איזוטופ

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם איזוטופ לביצוע בקרה על אבטחת איכות על פעילות הזכיין ללא עלות נוספת לפי תקנה 3(4)( ב) (1).

ההתקשרות נשארת באותו שווי.

 

נימוקי הוועדה:

  • איזוטופ נבחרה בהליך מכרז.
  • העבודה  המבוקשת - בקרה על אבטחת איכות על פעילות הזכיין הינה באותו  איזור גיאוגרפי.
  • ההתקשרות בתנאים זהים ומטיבים עם החברה.
  • העבודה הינה למשך תקופה קצרה  של  עד כ- 6 חודשים עד לבחירת מעבדה אחרת בהליך מכרזי.
  • מסגרת ההתקשרות נשארת באותו שווי.
  • ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3(4) (ב) (1) לתקנות המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE