חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/08/15 - פרוטוקול מס' 721

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

721/1 - רשות העתיקות – קטעים 3+7

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  התקשרות עם רשות העתיקות לביצוע חפירות הצלה בתל מועמר בקטעים 7+3.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • רשות העתיקות כבר בשטח וביצעו חפירות הבדיקות עפ"י סמכותם.
 • השטח קריטי לביצוע עבודות חב' התשתית ובהמשך  הזכיין.
 • מדובר בהיקף התקשרות נמוך אשר הינו בגדר ההיקף הפטור ממכרז  בתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

 

721/2 - הסכם עם מוא"ז זבולון-עבודות פיתוח מפוני איבטין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע עבודות פיתוח שכונת המפונים באיבטין צפון באמצעות המועצה האזורית זבולון.

הפטור בהתאם לתקנה 3( 16) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • העבודות מתבצעות בתחום האחריות של מוא"ז זבולון ומממומנות ע"י החברה כחלק מאחריותה לפתרון הולם למפונים ופיצויים.
 • מדובר בעבודות המבוצעות לצורך פיצוי מפוני איבטין צפון.
 • התשלום בהתאם לתוצאות מכרז שבוצע ע"י המוא"ז על דעת החברה.

 

 

721/3 - בחירת חברה לאיתור תשתיות – קטע עין תות – יקנעם

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות מ-3 חברות המתמחות באיתור תשתיות בפרויקט הרחבה ושדרוג של קטע עין תות-יקנעם.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) ותקנה 5 (ה) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • החברות בעלות רקע ומכשור והתמחות באיתור תשתיות
 • יש לחברות אלו אישורים מחברות התשתית לביצוע עבודות מעל התשתיות שלהם.
 • העבודה דורשת מומחיות על מנת לא לפגוע בתשתיות אלו.

 

721/4 - טקס פתיחת קטע 21

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  התקשרות  עם חברת אוהלי ישראל להקמת אוהל והשכרת ציוד  לטקס קטע 21.

הפטור לפי  תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • החברה פנתה לקבלת הצעות מ-3 גורמים.
 • נבחרה ההצעה הזולה ביותר.
 • הפטור בגדר הסכום הקבוע בתקנה 34(2).

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE