חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/07/15 - פרוטוקול מס' 719

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

719/1 - חפירות ארכיאולוגיות – גבעת כח/ 444

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רשות העתיקות לביצוע חפירות ארכיאולוגיות וכיסוי לדורות בגבעת כח/ כביש 444.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם תאגיד שהוקדם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק שהקימו.

 

 

719/2 - מחלף שוקת – ניהול התכנון 60/31

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  הרחבת ההתקשרות עם אודי לויתן לניהול תכנון מחלף שוקת (60/31).

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • לאודי לויתן יתרון גדול בניהול תכנון כל קטע 21 שמחלף שוקת מתחבר אליו ב-2 מוקדים.
  • יתרון מובהק ביכולת האינטגרציה שבין המחלף החדש, לרבות הליכי התכנון הקשורים בפעילות מול צוות מלווה וצוות לה"ב והכרות עם כלל נהלי החברה והסטנדרטים של התכנון.
  • יש חשיבות לגורם מרכז אחד לניהול תכנון כל הקטע.
  • יתרון בהיבט לו"ז בו יוכל אודי לויתן לנהל התכנון עקב הכרותו את קטע 21.

 

 

 719/3 - ייעוץ זיהום אוויר כבישים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת ERM למתן ייעוץ משותף לחברה ולנת"י בתחום זיהום אוויר מכבישים בינעירוניים. ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • נבחנו מספר יועצים אפשריים הבאים בחשבון.
  • חברת ERM מוכרת לחברה כחברה מקצועית וברת סמכא בנושא זיהום אויר בכבישים.
  • לחברה  יש נסיון טוב עם |ERM במסגרת חוות דעת מקצועית שנתנה בבג"צ נגד החברה.
  • החברה הומלצה ע"י יועץ החברה לנושא איכות הסביבה.
  • ההתקשרות הינה בסכום המאפשר פטור לפי הסכום.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE