חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/07/15 - פרוטוקול מס' 718

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הכפלת כביש 444 – מכון התקנים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם מכון התקנים לביצוע חקירת שתית  בתוואי הרחבת כביש 444 בתחום מחלף גבעת כח.

הפטור לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים.

  

נימוקי הוועדה:

  • המדובר בהתקשרות מקורית שנעשתה בעקבות מכרז פומבי.
  • הרחבת ההתקשרות נעשית בתוך פחות מ– 5 שנים ממועד ההתקשרות המקורית והשווי המצטבר של התקשרויות ההמשך אינו עולה על 2.5 מש"ח.
  • קיימת זיקה גיאוגרפית  למטלה בהתקשרות המקורית.
  • מדובר בהתקשרות המשך, בתנאים מיטיבים עם החברה מטעמי חסכון ויעילות לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים. 
  • מדובר באותו סוג של עבודות בהיקף נמוך וזניח יחסית (3%) מסכום ההתקשרות המקורית.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE