חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/07/15 - פרוטוקול מס' 715

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

715/1 - אמי מתום - הכנת מסמכי מכרז הרחבת החניון בנתיב וליווי המכרז

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  הרחבת ההתקשרות עם אמי מתום להכנת מסמכי המכרז וליווי עד קביעת גורם זוכה להרחבת חניון הנתיב המהיר.

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

במקור נקבע גורם אחר להכנת מסמכי המכרז וליווי עד קביעת גורם זוכה.

מאחר והתקשרות זו לא יצאה לפועל, הוחלט לכלול פעילות זו כחלק מתוספת שירותים באמצעות מנהל התכנון אשר מעורב ובקיא בכל תהליכי התכנון.

 

 

715/2 - ליווי הנדסי בתקופת ההפעלה – נתיב מהיר – אמי מתום

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם אמי מתום לליווי שוטף של שינויים ותוספות בתקופת ההפעלה של הנתיב המהיר, בדיקות, חוות דעת וכל מטלה שתידרש עפ"י הצורך בחניון הנתיב המהיר.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  •  משרד אמי מתום ליווה הפרויקט לאורך תקופת הביצוע ובהמשך את פרויקט מת"א 7 (המשך הקמה).
  • כמו כן, ליווה החברה בהליכים שונים, שכולם נוגעים למטלות הנדסיות בפרויקט (אשר תוכנן במקור ע"י המדינה)
  • לאור הדרישות הדינמיות לשינויים בפרויקט, אשר אנו נדרשים לתת להן מענה, היועץ הינו המתאים ביותר לליווי פעילויות אלו.
  • אין תחליף, לידע לניסיון ולהכרתו של היועץ עם הפרויקט על שלל שלביו.
  • התשלום עפ"י תעריף החברה.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE