חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/06/15 - פרוטוקול מס' 713

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

713/1 - י. לרר – ביצוע דרכי שרות בקטע 3 – הגדלה

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  הרחבת ההתקשרות עם הקבלן י. לרר לביצוע עבודות פינוי עצי זית במרחב איבטין וביצוע קידוחים לחציות קווי מים מתחת לכביש 70.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • העבודות נשוא ההרחבה (פינוי עצי זית במרחב איבטין וביצוע קידוחים לחציית מים מתחת לכביש 70) בוצעו בתוך תחום עבודות הקבלן י. לרר.
  • העבודות במסגרת עבודות הכנה דחופות לזמינות מסדרון הכביש לקראת עבודות הזכיין, לרבות כל הדרוש מבחינת תשתיות.
  • מחירי הקבלן בהרחבות נבחנו מול מחירים קיימים בחוזה ומול תעריפים של גופים נוספים.
  • הרחבת התקשרות בתנאים מיטיבים עם החברה.

 

 

713/2 - התקשרות עם IPI – ספירות תנועה – מנהרות הכרמל

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם IPI לביצוע ספירות תנועה חוזרות במנהרות הכרמל.

הפטור לפי תקנה 34 (ב) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • ההתקשרות עם חב' IPI חשובה לצורך סטנדרטיזציה של העבודה, אחידות, שיטות המדידה ותיעוד. וזאת לאור הניסיון שרכשה IPI בביצוע ספירות התנועה במנהרות הכרמל.
  • העבודה מורכבת, הביצוע והצטברות הממצאים על ציר הזמן מאפשרים בחינה סטטיסטית ארוכת טווח.
  • מחיר נמוך משמעותית מהמחיר בו בוצעה העבודה בשנת 2011 אשר התקבל בהליך תחרותי.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE