חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 11/06/15 - פרוטוקול מס' 712

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

712/1 - מהוד-בדיקת התכנות  לתוואי מסילת רכבת עוקף ב"ש ממזרח

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את מהוד לביצוע בדיקת התכנות לתוואי מסילה עוקפת באר שבע.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • מהוד ביצע בעבר, עבור הרכבת מס' בדיקות של מערכי מסילות באזור.
  • יש בידי מהוד מידע שקשור לאלמנטים המשפיעים על בדיקת החלופה הנדרשת.
  • העבודה לפי תעריף שעות חברה עליו אין תחרות.
  • מדובר בבדיקה נקודתית בסכום קטן.

 

 

712/2 - תוכנה לניהול בקשות לפי חוק חופש המידע וניהול פניות ציבור-תוספת לתוכנה קיימת

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת מסגרת תקציב ההתקשרות עם מייקרוסופט לפיתוח תכנה לניהול בקשות לפי חוק חופש המידע וניהול פניות ציבור.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • תוספת להתקשרות עם מייקרוסופט בהתאם להסכם המסגרת עם החשכ"ל.
  • מדובר בתוספת מאוחרת למערכת שאושרה לאור דימיון בין המודולים המפותחים וניצול מיטבי של פלטפורמה מוטמעת.
  • ההתקשרות מטעמי חסכון ויעילות.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE