חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/06/15 - פרוטוקול מס' 711

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 
711/1 - קידוחי ניסיון לבדיקת קרקע להרחבת חניון שפירים

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם מכון התקנים לביצוע קידוחי ניסיון לבדיקת קרקע ייעוץ הביסוס בנתיב המהיר בחניון שפירים.

הפטור לפי תקנה  3(4)(ב)(2) לתקנות חובת מכרזים

 

נימוקי הוועדה:

-        המדובר בהתקשרות מקורית שנעשתה בעקבות מכרז פומבי.

-        הרחבת ההתקשרות נעשית בתוך פחות מ – 5 שנים ממועד ההתקשרות המקורית.

-        קיימת זיקה גיאוגרפית  למטלה בהתקשרות המקורית.

 

711/2 - פניה לקבלת הצעות לביצוע סקר שתית – סולתם ב'

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות לביצוע סקר שתית בדרך הגישה לאזור התעשייה סולתם ב' לגופים שהוצעו בדיון.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בהתקשרות נקודתית מצומצמת הנופלת בגדר הפטור של תקנה 34 (2).

 

711/3 - סקר שביעות רצון לקוחות – מנהרות הכרמל והנתיב המהיר

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות לביצוע סקר שביעות רצון  לקוחות בנתיב ובמנהרות.

  

נימוקי הוועדה:

מדובר בהתקשרות נקודתית מצומצמת הנופלת בגדר הפטור של תקנה 34 (2).

 

711/4 - ליווי עבודות באיבטין – עמק איילון

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם עמק איילון לליווי עבודות  הפיתוח של מתחם המגורים החלופי עבור מפוני הבתים מאיבטין.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • עבודות פינוי באיבטין הינם חלק מפרויקט טיפול בזמינות הקרקע, העתקות ופינויים במרחב קטעים 3+7.
  • חברת עמק איילון נמצאת בשטח, מכירה האזור ומעורבת בכל הפעילויות של החברה בתחום זה.
  • חברת עמק איילון מנהלת את פרויקט פינוי וזמינות הקרקע והעתקת התשתיות בקטעים 7+3, לרבות טיפול בפינוי מתחם הבתים באיבטין.

 

711/5 - הסדרת צנרת מים – אגודת המים אלמסואואה

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת  החלפת צנרת המים הפגומה בתוך שרוול מתחת לכביש 6באזור ג'ת באמצעות חב' י.ב. קורמן מערכות אינסטלציה (1992) בע"מ.

ההתקשרות בפטורה ממכרז לפי תקנה 3 (2) וכן תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

-        מדובר בעבודה דחופה למניעת נזקים בהיקפים גדולים של הפסד יבולים.

-        כרגע יש השקיה מוגבלת ומבוקרת למס' שעות ביום.

-        חייבים להחזיר המצב להשקיה סדירה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE