חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 21/05/15 - פרוטוקול מס' 709

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

709/1 - בחירת יועץ שילווה את החברה בפרויקט החלפת תוכנה לניהול ומעקב החלטות

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם אוהד דהן באמצעות חב' כלנית לליווי החברה בפרויקט החלפת תוכנה לניהול ומעקב החלטות.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

נבדקו מס' הצעות, כולל קיום ראיונות.

 

 

709/2 - רשות העתיקות – עבודות בחירבת יואח – קטע 1+2 כביש 6 (עין תות - יקנעם)

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רשות העתיקות לביצוע עבודות בחירבת יואח בקטע 1+2 בכביש 6 (עין תות - יקנעם).

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 7 (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם גוף שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד ע"פ החוק שהקימו.

 

 

709/3 - תכנון  מחלף שוקת 31/60

 החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת לקבל בהמחאה מנת"י את התקשרות עם אילון פרייברג ממשרד פרייברג מהנדסים בעניין מחלף שוקת 31/60 ולהרחיב ההתקשרות לתכנון מפורט.

הפטור  בהתאם  לתקנה  3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • ועדת המכרזים מאשרת לקבל בהמחאה מנת"י את התקשרות עם אילון פרייברג ממשרד פרייברג מהנדסים בעניין מחלף שוקת 31/60 ולהרחיב ההתקשרות לתכנון מפורט  בהתאם  לתקנה  3(4)(ב)(3) ומהנימוקים המיוחדים הבאים:

 

  • מדובר בהתקשרות המשך מטעמים מיוחדים. הפרויקט הועבר לחברה מנת"י והמתכנן אילון פרייברג הועסק על ידי נת"י כמתכנן ראשי של הפרויקט. פרייברג הגיע בתכנון לרמה מתקדמת של תכנון מוקדם ובקיא בכלל מרכיבי המיזם במלואם.

 

  • לאחר לימוד סטאטוס הפרויקט והחומרים שהוכנו על ידי המתכנן ניתן לקבוע כי ראוי להמשיך להעסיקו כמתכנן הראשי לפרויקט בהתקשרות של  החברה, לאור ההיכרות, הידע והחסכון בזמן ובמשאבים לקידום הפרויקט.

תעשה המחאת התקשרות מנת"י והרחבת ההתקשרות לתכנון מפורט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE