חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 07/05/15 - פרוטוקול מס' 706

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

706 - הארכת הסכם שכירות – קומה 3

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת התקשרות לשכירות משרדי החברה בקומה 3 לשנתיים נוספות.

הפטור לפי סעיף 34 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

המשרדים בקומה 3 הם חלק ממשרדי החברה.

יש חשיבות למיקום, הפרדה של חלק ממשרדים למיקום גאוגרפי שונה תפגע ביעילות החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE