חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/03/15 - פרוטוקול מס' 703

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

703/1 - כריתת מטע אבוקדו – קיבוץ אושה – הגדלת התקשרות עם י. לרר

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הרחבת ההתקשרות עם הקבלן י. לרר לכריתת מטע אבוקדו של קיבוץ אושה.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • נדרשת עבודה דחופה לעקירת עצים בקיבוץ אושה. קיימת סכנה ליתרת המטע ממעבר מזיקים.
  • מדובר בעבודה בהיקף נמוך והקבלן י. לרר עובד בשטח על אותו פרויקט.
  • מטעמי יעילות וחסכון ועל מנת שגוף אחד יהיה אחראי, מוצע להגדיל מסגרת תקציב ההתקשרות עם הקבלן לביצוע העבודה באופן מיידי.
  • העלויות נבדקו ותואמות האומדן. לאחר מו"מ, התקבל מחיר ראוי, כולל פינוי שורשים.

 

703/2 - החלפת 3 רכבי ליסינג – כלמוביל – דביס

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם כלמוביל-דביס להחלפת 3 כלי רכב של יועמ"ש, חשב ומהנדס באגף הנדסה.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • ההתקשרות הראשונה בעקבות קבלת הצעות.
  • מדובר בהארכת התקשרות לתקופה של כ- 3 שנים בתנאים מיטיבים יחסית להתקשרות הראשונה.
  • החברה מרוצה מהשירותים המסופקים.

703/3 - קטע 15 – תוכניות לצרכי רישום – עדכון – דותן קופרמן

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הרחבת ההתקשרות עם המודד דותן את קופרמן לביצוע מדידה מעודכנת של קטע 15 לצורך הכנת תצ"ר וכן לאישור התוכניות בוועדות לתכנון ובניה.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • בשל הזמן הממושך שחלף ממועד הכנת התשריטים אנו נדרשים  לבצע מדידה מעודכנת. (בהתאם לתקנות המרכז למיפוי ישראל)
  • היקף השטח שנמדד בפועל גדול מהיקף השטח המפורט בכתב הכמויות במכרז.
  • הטלנו על המודדים מטלה נוספת שלא נכללה במכרז המקורי , אישור התוכניות בועדות לתו"ב.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE