חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/03/15 - פרוטוקול מס' 701

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

701/1 - עבודות מקדימות 7+3 – אסיק

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם אסיק לביצוע עבודות חשמל בתחום רצועת רכבת העמק בקטעים 3 + 7.ההתקשרות בפטור לפי תקנה  3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • יש חלון זמן קצר מאוד לביצוע העבודה.
  • הקבלן אסיק עובד עבורנו ובסמיכות.
  • חלק גדול מהסעיפים כלול בתכולת העבודה שלו.
  • הקבלן ביצע העבודות עבור הרכבת באמצעות נת"י כדי לסגור סוגיות אחריות צולבת בין החברות השונות הוסכם דרך ראש מינהלת נתיבי ישראל שהעבודות יבוצעו  באמצעות קבלן זה.

 

 

קטע 7+3 – מסירת השטח לזכיין – מודדים

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות למדידות בשטחים המיועדים למסירה לזכיין בקטעים 3 + 7.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי  הוועדה:

מדובר בעבודה נקודתית בהיקף קטן יחסית במסגרת הפטור של תקנה 34 (2)

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE