חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 26/02/15 - פרוטוקול מס' 699

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מערכת לניהול מסמכים ופרויקטים – מייקרוסופט

החלטה:

החברה מאשרת התקשרות עם מייקרוסופט להקמת מערכת לניהול מסמכים ופרויקטים לפרויקטי החברה.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף 34 (8) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE