חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 08/01/15 - פרוטוקול מס' 693

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הסיירת הירוקה – חלופות לפיקוח

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשררת התקשרות עם הסיירת הירוקה  (באמצעות רט"ג) לביצוע שמירה ופיקוח על כל קרקעות כביש 6  כולל בנק הקרקעות החלופיות והמסילה המזרחית

ההתקשרות בפטור ממכרז ע"פ תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • "הסיירת הירוקה" מהווה את הגורם המקצועי/ייעודי העוסק בתחום השמירה והפיקוח על קרקעות המדינה.
  • לפקחי הסיירת סמכויות אכיפה בתחום קרקעות המדינה/קרקע  מופקעת.
  • לסיירת הירוקה הסכמים לפיקוח עם רשות מקרקעי ישראל, חברת נתיבי ישראל, צה"ל וגורמי תשתית ממלכתיים. 
  • התקשרות  עם רט"ג - תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי  התאגיד ע"פ החוק שהקימו.

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE