חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 01/01/15 - פרוטוקול מס' 692

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

692/1 - תכנון מקטע עין תות – יקנעם-תד"ם

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת תכנון מפורט של מקטע עין תות-יקנעם ע"י תד"מ.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • תד"מ  המתכננים של קטע 2 שהוא 80% מתוך סך קטע 1+2 מאז שנות ה-90.
 • היו מעורבים מאז באופן רציף בכל נושא תכנוני שקשור לקטע זה. בכל עת שנדרשו תכנוני הרחבות, תיאומים, העברת תשתיות לאומיות ובחינת חלופות.
 • לאור מעורבותה של חברת תדם בתכנון הסטטוטורי והתכנון המפורט של מקטע זה, היכרותה עם התיאומים השונים שנעשו לאורך השנים עם בעלי התשתית והרשויות השונות, והשירותים השונים אשר ניתנו לחברת כביש חוצה ישראל בקשר עם מקטע כביש זה משנת 2006 ועד היום, אבקש אישור חברי הועדה לקיים התקשרות המשך להשלמת התכנון המפורט לביצוע של הרחבת המקטע הנדון.
 • עקב התכנון כפי שבוצע כולל כל הבדיקות שנעשו בהקשר לתשתיות ואלמנטים נוספים כדוגמת כביש גישה לסולתם, דרך יער קק"ל והעובדה שמכיר הפרויקט והאלמנטים השונים תחסוך בזמן התכנון.
 • יש יתרון כספי לחברה – מתוך התקציב המיועד לתכנון כבר הושקעו סכומים שיילקחו בחשבון.
 • לא נכון מקצועית להכניס מתכנן נוסף.

 

692/2 - איתור תשתיות דלק קטע 7 – די טק תשתיות

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע איתור תשתיות דלק בתחום קטע 7 באמצעות ציוד אלקטרו מגנטי ע"י חברת די טק תשתיות.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי לפי תקנה 5 (ה) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מדובר בעבודה ייחודית עם מומחיות בתחום ההנדסה.
 • החברה פנתה לגופים להם ידע ומומחיות מיוחדים והמאושרים לעבודות ע"י תש"ן.

 

692/3 - רכישת רכב לסמנכ"ל פרויקטים

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם חברת פריים ליס לצורך עסקת שכירות רכב (ליסינג) מסוג פיג'ו לסמנכ"ל פרויקטים.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • החברה פנתה ל- 3 גורמים.
 • הצעת פריים ליס היא ההצעה הזולה.

 

692/4 - הרחבת חניון חנה וסע בשפירים – הדמיה דינמית

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הזמנת הדמיה דינמית מחברת ינון לצורך בחינת הרחבת חניון החנה וסע בשפירים.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • החברה בעלת יכולת לביצוע הדמיה דינמית הנדרשת ע"י צוות הוות"ל.
 • מדובר בהתמחות ייחודית אשר למיטב ידיעתנו, רק 2 חברות מבצעות בטכניקה האמורה.
 • בוצעה פניה לקבלת הצעות מ- 2 חברות אלו.
 • הצעת ינון נמוכה משמעותית.

  

692/5 - הרחבת חניון חנה וסע – ליווי והכנת מסמך סביבתי

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם תופ אקוסטיקה לליווי והכנת המסמך הסביבתי הנדרש להרחבת חניון חנה וסע שפירים.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • תופ אקוסטיקה היתה מעורבת בהליך הסטטוטורי המקורי של מח 150.
 • לאור דרישת הות"ל להכנת מסמך סביבתי לצורך הרחבת החניון, נדרשת הכרות עם הפרויקט ועם ההיבטים הסביבתיים כאמור.
 • התקשרות בתחום של ידע מיוחד. מרוצים מאוד מעבודתם.
 • התשלום עפ"י שעות בפועל ואין תחרות על המחיר.

 

692/6 - פרויקט נעים לירוק – הארכת התקשרות עם סייברסרב

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת התקשרות עם סייברסרב לשירותי אחסון ותחזוקה למערכות המחשוב של פרויקט נעים לירוק ושינויים והתאמות ממערכת לפי הצורך לשנים 2015-16.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) וכן לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר במערכות ייעודיות שפותחו על ידי סייברסרב ותוחזקו על ידה ויש חשיבות לרציפות והמשכיות ולניסיון שנצבר וכן, המדובר, בין היתר, במידע רגיש של מתנדבים האגור במערכות אלה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE