חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 30/12/14 - פרוטוקול מס' 691

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

691/1 - לפ"מ – אישור התקשרות שנתית

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם לפ"מ לביצוע כל הפרסומים הנדרשים לחברה.

הפטור לפי תקנה 34 (9) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם משרד ממשלתי.

 

 

691/2 - חידוש ביטוחי החברה – ביטוח צד ג' ומשרדים וביטוח אחריות מקצועית

החלטה:

ועדת מכרזים מאשרת חידוש ביטוחי החברה צד ג' ומשרדים ואחריות מקצועית מחברת הראל (באמצעות כנען).

הפטור לפי תקנה 4 לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

החברה פנתה לקבלת הצעות למספר חברות ביטוח באמצעות שתי סוכנויות ביטוח.

ההצעה המומלצת היא היחידה שהתקבלה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE