חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/12/14 - פרוטוקול מס' 689

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

689/1 - חסון ירושלמי – תכנון קטע כביש 444

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם חסון ירושלמי לתכנון מפורט לביצוע כביש 444 במרחב אייל.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

1. לחברת חסון ירושלמי הכרות מעמיקה עם הפרויקט והיא נטלה חלק בפעילויות רבות הקשורות למרחב ולכביש.

2. החברה היתה קשורה לאורך שנים במיזמים משיקים כגון – קיר מגן, כולל מערכת דרכי הפטרולים בהתייחס ל- 444, מערכות ניקוז, תיאום מול מאגרי ביוב ומיגון מתחם אבו סנינה, הסדרת קווי גז טבעי, תיאום מול מתכנני מסילה מזרחית ועוד.

3. החברה עסקה כמעט באופן רצוף משנות ה- 90 ועד לאחרונה בתכנון הסטטוטורי של הכביש ומצויה בפרטי התכנון.

4. לחברת חסון ירושלמי יש יתרון משמעותי בכל הקשור בקיצור לוחות זמנים וקידום מהיר של התכנון המפורט.

5. יש לציין שמדובר בתהליך נכון מבחינה מקצועית במסגרתו המתכנן אשר הוביל תהליכים של תכנון מוקדם לסטטוטוריקה ימשיך וישלים גם את התכנון המפורט ובכך ישמרו כל כללי התכנון שנקבעו בתהליך, העדר הצורך לחזור על תהליכי בקרה ושיפוט התכנון, הפעלת צוות יועצים נלווים ועוד.

 

689/2 - עו"ד לירית בארי – ייעוץ וליווי משפטי

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את עו"ד לירית בארי למטלה של ייעוץ וליווי משפטי בתחום תובענות ייצוגיות וחופש המידע בהקשר של תובענות ייצוגיות.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

1. מדובר בתחום מומחיות ייחודי ולעו"ד בארי הכרות מעמיקה עם הזיכיונות שבהם מטפלת החברה וכן התמחות בתחום תובענות ייצוגיות.

2. מדובר בייעוץ נקודתי בהיקפים קטנים.

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE