חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/11/14 - פרוטוקול מס' 686

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

686/1 - קטע 19 – תוכניות לצורכי רישום

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם דטה מפ להשלמת הרישום בפועל של הפרצלציה  בקטע 19 בלשכת רשם המקרקעין  .

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים.

  

נימוקי הוועדה:

- ההתקשרות המקורית נעשתה בעקבות מכרז.

- מאחר והמודד ביצע את עבודת הכנת התצ"ר יש לו יתרון יחסי בהשלמת ההליך של רישום בלשכת רשם המקרקעין.

- מתקיים רצף פעילות ועל כן לו"ז להשלמה סביר שיהיה קצר ויעיל.

 

686/2 - הלפרין פלוס – השלמת מדידות והכנת תוכנית הפקעות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת הלפרין פלוס לביצוע מדידות והכנת תוכנית הפקעות.

פטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

הלפרין פלוס עבד עבור המתכנן של קטע גבעת ניל"י והיו לו את כל הנתונים.

העבודה נדרשה בדחיפות לצורך הצעת פשרה שהתבקשה ע"י בית המשפט.

 

686/3 - שירותי אבטחה איבטין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חברת ש.ב.ה שמירה ובטחון לביצוע עבודות באזור איבטין (קטע 3).

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

- יש חשיבות להמשיך ולהעסיק את חברת האבטחה שמכירה את השטח, אזור אבטין ופועלת בו באופן יום יומי, באופן רציף כך שתמשיך ותאבטח את האזור עד להשלמת העבודה.

- האבטחה מתנהלת באופן מיטבי ובעלות נמוכה מהצעת המחיר הנוספת שהתקבלה.

 

686/4 - הצבת שלט בדרום באזור מחלף מאחז 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את חב' קונפינו להפקת והצבת שלט בעבודות קטע 21.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

-        נערך הליך קבלת הצעות.

-        פטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

686/5 - ייעוץ תעופתי – גשר שילוט בכניסה לנתיב המהיר בכביש 1

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם שפריר אדריכלים לשרותי ייעוץ תעופתי בקשר עם גשר שילוט ועמודים בנתיב המהיר.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

- רות שפריר בעלת מקצוע עם התמחות ייחודית בתחום מורכב זה.

- כיהנה בעבר בתפקיד בכיר הרלוונטי לתחום הבדיקה ברת"א

-העבודה הנדרשת בדחיפות לאור דרישת הרשות להוריד השלט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE