חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/10/14 - פרוטוקול מס' 684

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

684/1 - שוטרים בשכר לצורך עבודות בשטח

 

החלטה:

הוועדה מחליטה על העסקת שוטרים בשכר לצורך גיבוי עבודות החברה בכל פרויקטי החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (9) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות שעניינה רכישת שירותים מהמשרד לבטחון פנים.

 

 

684/2 - שירותי אבטחה לביצוע עבודות מקדימות באיבטין

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את חברת  ש.ב.ה. שמירה ובטחון בע"מ למתן שירותי אבטחה לביצוע עבודות מקדימות באזור איבטין בתחום קטעים 3 + 7.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

נעשתה פניה למס' חברות אבטחה העומדות בדרישות המשטרה, ובהתאם להמלצת יועץ האבטחה של החברה.

העבודה נדרשת בדחיפות על מנת ללוות עבודות החברה בצפון.

מדובר בעבודה נקודתית, בהיקף כספי הפטור ממכרז פומבי.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE