חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/07/14 - פרוטוקול מס' 671

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 671/1 - יועץ  מנהור לצורך בקרת תכנון המנהור של הזכיין בקטעים– 7+3

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם שמיר-פוזנר-בראון מהנדסים לצורך בקרת תכנון המנהור של הזכיין בקטעים 7+3.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

המתכנן  מעורב בתכנון מנהרות בארץ בדגש של חוזק יציבות מנהרות.
יש לו ניסיון עשיר ורב בליווי תכנון מנהרות.
החברה קיימה התייעצות עם גופי תשתית נוספים וקיבלה המלצות.
המשרד מגובה ביועץ מומחה מאנגליה המשלים גיבוי מקצועי.
 

671/2 - תכנון כביש 5233 – מהוד

 

נימוקי הוועדה:

היות וחברת "מהוד" תכננה את הגשר הקיים ונדרש לתכנן את הכפלתו והיות ונדרש שינוי תכנון של קטע הכביש 5233 שתוכנן על ידי חברת מהוד ככביש חד מסלולי/דו נתיבי והתאמתו לתכנון עתידי של כביש דו מסלולי דו נתיבי (בחלקו גם בקטע שמחוץ לתחום בו תוכנן קטע הכביש כאמור) הרי שבנסיבות העניין ומצב הדברים בפועל, ההתקשרות עם משרד "מהוד" לנושא זה הינה התקשרות עם ספק יחיד.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' מהוד לתכנון מוקדם (סטטוטורי) של כביש 5233 בקטע בין כביש 444 למעגל התנועה מזרחה לכיוון כביש 6, בכפוף להשלמת הליך בחינת קיומם של ספקים כמפורט בתקנה 3א לתקנות המכרזים.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (29)  לתקנות מכרזים – התקשרות עם ספק יחיד.

ההחלטה תפורסם גם בלשונית "פטור לפי ספק יחיד" באתר החברה באינטרנט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE