חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/09/14 - פרוטוקול מס' 678

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

678/1 - בחירת בודק חיצוני לבחינת האפקטיביות של הביקורת הפנימית

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות מ- 5 משרדים (7 מועמדים) המאושרים ע"י רשות החברות לבחירת בודק חיצוני לבחינת האפקטיביות של הביקורת הפנימית.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים ולפי תקנה 5 (א) (2).

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת יחסי אמון מיוחדים.
עפ"י רשימה מצומצמת של מומחים בתחום שאושרה על ידי רשות החברות.
סכום ההתקשרות נכנס בגדר תקנה 34 (2) לתקנות מכרזים.
 

 

678/2 - חפירות ארכיאולוגיות – שוקת נבטים

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה בקטע 3/21 באמצעות רשות העתיקות.

הפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק בתחום הנמצא במסגרת תפקידי   התאגיד מכח חוק רשות העתיקות.
הפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.
 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE