חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

כללי

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן: "חוצה ישראל") מפעילה אתר זה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולכל השינויים שיערכו בהם, מעת לעת. בעצם השימוש באתר זה, המשתמש נותן הסכמתו לתנאי השימוש להלן, כפי נוסחם מעת לעת.

חוצה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש, או בדיעבד. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר, תחת "תנאי שימוש".

הדין החל על השימוש באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר זה, תהא נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר ועדכניותו

מטרת אתר זה היא לספק מידע אודות חוצה ישראל, תפקידיה וסמכויותיה וכן אודות המיזמים התחבורתיים הנמצאים תחת אחריותה.

חוצה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים באתר בכל זמן, ללא הודעה מראש, או בדיעבד. האתר עלול להכיל שיבושים, אי-דיוקים, אי-התאמות, או שגיאות. חוצה ישראל לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם עקב השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע המתפרסם באתר, או עקב השיבושים, אי-הדיוקים, אי-ההתאמות, או השגיאות שנפלו במידע, כאמור.

האתר כולל קישוריות (לינקים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. חוצה ישראל לא תהיה אחראית לדיוק המידע המקושר לאתר באמצעות קישוריות (לינקים), או בכל דרך אחרת וכן לא תישא באחריות לנזק שעלול להיגרם למשתמשי האתר, עקב ההסתמכות על המידע המצוי באתרים אלו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים   

חוצה ישראל היא הבעלים הבלעדי של כל התכנים הכלולים באתר. כל העושה שימוש במידע ובתכנים הכלולים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף לתנאי השימוש באתר זה וכל דין.

האתר והתכנים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכות לחוצה ישראל. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע המתפרסם באתר, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך המידע המתפרסם באתר. ציטוט כאמור יכלול את המקור לציטוט. אין לערוך במידע המתפרסם באתר כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך של המידע, העלולה לפגוע בחוצה ישראל.

אבטחת מידע

חוצה ישראל ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע, התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מסוגו של האתר. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר. המשתמש באתר זה מאשר, כי חוצה ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לו, אם יגרם, מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או גישה בלתי מורשית לאתר.

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור 

המשתמש רשאי לפנות אל חוצה ישראל בכל נושא רלוונטי, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני (ראה לעניין זה קטגוריית: "שימרו על קשר" באתר).

כמו כן, המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של חוצה ישראל לצורך קבלת הודעות על פרסום מכרזים (ראה לעניין זה קטגוריית: "הצטרפות לדיוור ישיר" באתר).

חוצה ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

חוצה ישראל מתחייבת, כי מעבר לפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי, לשם יצירת קשר והצטרפות לרשימת הדיוור, לא ייאסף מידע אישי או מידע אחר אודות המשתמש, לרבות מידע שאינו מזהה את המשתמש אישית (כגון: מידע אנונימי, או מידע סטטיסטי שנאסף באופן פסיבי).

חוצה ישראל מאחלת שימוש נעים, יעיל ומהנה באתר האינטרנט החדש!  

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE