חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 10/01/13 - פרוטוקול מס' 611

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קבלן כריתת עצים קטעים 1+2/21– יער להב

 

החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם קבלן כריתת העצים בקטע 21/2 תאופיק אלקיעאן לצורך כריתת 80 דונם נוספים, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
התקשרות ההמשך פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

  1. הקבלן זכה במכרז לביצוע העבודה העיקרית וביצע את העבודה העיקרית לפני כשנה, כאשר היקף הכריתה נקבע עפ"י החלטת ביניים של הצוות המלווה ופקיד היערות.
  2. במהלך השנה החולפת סוכם על מתווה חציבות עבור הכביש בהתאם ובאישור 2 הגופים הנ"ל ובעקבות זאת נדרש כיום להשלים כריתה של שטח נוסף.
  3. ההתקשרות המקורית שכללה אופציה להגדלת התכולה תוחמה לשנה שהסתיימה ב- 9/2012 ולכן לא ניתן כיום לממש האופציה, אלא נדרש לבצע התקשרות המשך.
  4. התקשרות ההמשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE