חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/08/18 - פרוטוקול מס' 856

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מחלף מיתר - כריתת עצים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חברת גני נוי לכריתת עצים במחלף מיתר.

נימוקי הועדה:

  • ההתקשרות המקורית נעשתה בהליך קבלת הצעות ואושרה לפי תקנה 3 (1) לתקנות.
  • נדרשת תוספת עקב עדכון מספר העצים הטעונים כריתה
  • הרחבת ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה, וסכום ההתקשרות המשך לא עולה על 50 אש"ח.

מצ"מ

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מצ"מ לרכישת ציוד מחשבים.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • התקיימו מספר הליכי בקשות לקבלת הצעות ממספר גופים ומצ"מ נתנו את ההצעות הזולות ביותר בכל התהליכים.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

יפעת

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת יפעת לדיווח על מופעים תקשורתיים.

הפטור בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • יפעת הגוף היחידי בארץ שמספק קטעי עיתונות.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE