חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 27/01/13 - פרוטוקול מס' 613

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

יועץ תקשורת ויחסי ציבור לפרויקט נש"ר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת שרית גלעדי דור כיועצת התקשורת ויחסי הציבור של פרויקט "נעים לירוק".
הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. צוות המשנה הממשלתי לאחר שקיבל המלצות ובירר אפשרויות שונות, המליץ על שרית גלעדי דור.
  2. מקורות החיים שהוגשו עולה כי יש לה ניסיון רלוונטי רב, התואם את הפרויקט.
  3. רואים יתרון רב בסיפוק השירותים באופן אישי על ידה.
  4. המחיר המבוקש במסגרת סכום חודשי קבוע, סביר יחסית למקובל בענף.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE