חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 31/01/13 - פרוטוקול מס' 614

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

מפ"י – רכישת קדסטר (קובץ גושים/ חלקות)

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת רכישת קדסטר ארצי + עדכונים מחברת מפ"י.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מפ"י ספק יחיד של הקדסטר בארץ.
  2. מבחינה כלכלית הרכישה כדאית ביותר של כל הארץ, כולל 4 עדכונים בשנה.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE