חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 14/02/13 - פרוטוקול מס' 616

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

העתקת ומיגון קווי מקורות בקטע 2/21

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם מקורות לביצוע העתקה ומיגון לקווי מקורות במרחב שוקת בקטע 2/21 בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות הראשונה עם מקורות אושרה מאחר והם ספק יחיד.
  2. התקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
  3. עבודה דחופה שביצועה מעכב עבודות הסלילה.
  4. נדרש ביצוע כפרויקט אחוד ביצוע קווי קולחין וקווי שפירים הנמצאים בחלקם באותו תוואי.

     
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE