חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/06/14 - פרוטוקול מס' 670

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

670/1 - שינויים תכנוניים בשלב הביצוע בקטע 21 - אודי לויתן

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם אודי לויתן לניהול שינויים תכנוניים בשלב הביצוע בקטע 21. הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

משרד לויתן ניהל התכנון של קטע 21. 
מדובר כיום בשינויים בתכנון הנובעים מאירועים במהלך הביצוע המחייבים שינויים תכנוניים.
זה חלק אינטגרלי מעבודתו ואחריותו הכוללת של מנהל התכנון.
מכיר התכנון והמתכננים.


670/2 - חיתוכי בדיקה קטע 21 – מאחז-בית קמה – רשות העתיקות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חיתוכי בדיקה באמצעות רשות העתיקות בקטע 21.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (7) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק ובמסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק שהקימו.
רשות העתיקות מוסמכת עפ"י דין לטפל בחיתוכי בדיקה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE