חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 05/06/14 - פרוטוקול מס' 669

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

669/1 - הדמיה מחלף דבירה – עידן רגב

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות ותוספת רכיב נוסף לסרט על הדרום (הדמיה) ע"י עידן רגב. פטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

מדובר בתוספת לסרט קיים שהופק ונערך ע"י עידן רגב.
התוספת חייבת להשתלב בסרט שהוא הכין.669/2 - ייעוץ בנושא ההערכות מול האוכלוסייה המקומית למעבר תוואי המסילה המזרחית בעיר לוד.


החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם הקרן לפיתוח לוד לצורך ייעוץ בדבר ההערכות מול האוכלוסייה המקומית למעבר תוואי המסילה המזרחית בעיר לוד. הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

נעשתה בדיקה של מס' אפשרויות. האפשרות הטובה ביותר.
מדובר בגוף שמכיר לפני ולפנים את האוכלוסייה המקומית, בעיותיה ורגישויותיה ויכולים להציע פתרונות מתאימים.
קשר בלתי אמצעי עם התושבים.


669/3 - אורטופוטו עדכון 2014

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת רכישת תצלום אויר אורטופוטו מעודכן לשנת 2014 לכל הפרויקטים של החברה. הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

יש יתרון כספי להצעת אופק, לאור ניסיון העבר בהליך הקודם ב- 2011.
אין גופים, למעט אופק, שמבצעים באופן שוטף תצלומי אויר עדכניים ואורט ופוטו המכסים השטח הנדרש לצרכי החברה בפרויקטים השונים.
ביצוע תצלום ע"י גורם אחר יעלה כספית יותר.
לפני 3 שנים נרכש האורטופוטו ברמת פירוט ורזולוציה נמוכה יותר. כיום מוצע מוצר ברזולוציה גבוהה ומשופרת.
הסכם המוצע כיום סביר. ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE