חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 15/05/14 - פרוטוקול מס' 668

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

668/1 - תכנון מפורט – קטע 7 – תד"מ

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם תד"מ לצורך בקרת תכנון זכיין ושינויים המוגשים על ידו לאישור הרשות הממונה. ההתקשרות לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

המתכננים והיועצים בתחומים השונים הם אלו שהכינו תכנון המדינה ויכולים גם לבקר ומומלץ שהם אלו שיבקרו את הצעות הזכיין לשינויים ביחס לתכנון המדינה.
בדיקת חלופות ושינויים של הזכיין הינה חלק אינהרנטי מתכולת העבודה של המתכנן.


668/2 - תכנון מפורט קטע 3 – גרונר דאל

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם גרונר דאל לבקרת תכנון זכיין ושינויים המוגשים על ידו לאישור הרשות הממונה. ההתקשרות לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

המתכננים והיועצים בתחומים השונים הם אלו שהכינו תכנון המדינה ויכולים גם לבקר ומומלץ שהם אלו שיבקרו את הצעות הזכיין לשינויים ביחס לתכנון המדינה.

בדיקת חלופות ושינויים של הזכיין זה חלק אינהרנטי מתכולת העבודה של המתכנן. תוספות עפ"י הנחיות המדינה.


668/3 - הצעה לפעילות במערכת מניואל – שלב ב'

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מייקרוסופט (ראובן טלפיר) לתיקון ושיפור מערכת המניואל הקיימת בחברה. ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (8) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

מייקרוסופט זכתה במכרז חשכ"ל. החברה תתקשר איתם בתנאים זהים לאלו של החשכ"ל. צוות הבדיקה שנפגש עם המציעים התרשם יותר מהמקצועיות והניסיון של מייקרוסופט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE