חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/04/14 - פרוטוקול מס' 664

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קטע 21 – דרכים – הגדלה – שיקום נופי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם חב' דרכים אשר זכתה במכרז לביצוע מקטע DS3 בקטע 21, לצורך הכללת עבודות שיקום נופי שלא נכללו במכרז המקורי. ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה:

עבודת השיקום הנופי הינה חלק אינטגרלי מעבודת הקבלן ומטרתה, בין השאר, לשמר ולהגן על עבודתו בשלבים השונים, כגון ייצוב מדרונות חפירה, הגנה בתעלות ניקוד וכד'. - לכן ניתן לבצע העבודות רק באמצעות הקבלן הראשי המבצע את הקטע הנ"ל. - בכל שאר המקטעים, עבודות אלו נכללו בתכולת הקבלנים הראשיים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE