חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/03/14 - פרוטוקול מס' 662

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 פרוטוקול מס' 662 ביום 13/3/14 662/1 - החלפת רכב – מזכירת החברה 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם חברת קל אוטו לצורך עסקת שכירות רכב (ליסינג) למזכירת החברה. ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

החברה פנתה ל- 2 חברות הליסינג שעובדים עימן. הצעת קל אוטו כוללת שירותי אחזקה וביטוח. הצעת קל אוטו היא ההצעה הזולה ביותר.


 662/2 - יועץ לטיפול במאגרי מידע

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' מייקרוסופט כיועץ לטיפול במאגרי המידע של החברה בהתאם להצעתה,כולל ביצוע בדיקות אבטחת מידע לסביבות השונות, כולל סביבות מחוץ לארגון. ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (8) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

מייקרוסופט זכתה במכרז חשכ"ל. החברה תתקשר איתם בתנאים זהים לאלו של החשכ"ל. צוות הבדיקה שנפגש עם המציעים התרשם יותר מהמקצועיות והניסיון של מייקרוסופט. 


662/3 - יהודה ספיר – ביצוע סקר סיכונים 3/21 + מסמ"ז

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם יהודה ספיר – קשת פתרונות למטלה של סקר סיכונים הנדסי ונכסי בפרויקטי החברה בהתאם לצורך. הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

היועץ מומחה בסקר סיכונים הנדסי. היועץ ביצע עבור החברה סקר סיכונים לחלק גדול מקטע 21 וכעת נדרשת השלמה למקטע 3/21. התשלום לפי תעריף החברה, עליו אין תחרות.


 662/4 - שוטרים בשכר – העברת הקצב למשטרה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העברת הקצב למשטרת ישראל לצורך סיוע שוטרים בשכר בפרויקטי החברה. הפטור לפי תקנה 34 (9) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות שעניינה רכישת שירותים ממשרד. 


662/5 - נעים לירוק – התקשרות עם סייברסרב

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרות עם סייברסרב למתן שירותי אחסון ותחזוקה למערכות המחשוב של פרויקט נעים לירוק וכן ביצוע שינויים ותוספות לפי הצורך. הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

ההתקשרות נעשתה בנתיבי איילון ואושרה בוועדת המכרזים שלהם. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר נתונים בפרויקט. יודגש, שיש יתרון ממשי, מבחינת מעשיות, חסכון, יעילות והגנת הפרטיות, לכך שסייברסרב תמשיך לספק את השירותים הנ"ל לפרויקט, שכן המדובר במערכות ייעודיות שפותחו על-ידי סייברסרב ותוחזקו על-ידה ויש חשיבות להמשכיות ולניסיון שנצבר, וכן המדובר, בין היתר, במידע רגיש של מתנדבים האגור במערכות אלה.   

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE