חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דירקטוריון החברה מונה, נכון לחודש אפריל 2020 את החברים הבאים:

מר חוסאם בשארה - יו"ר הדירקטוריון
גב' רונית אבן זהב מייטין
מר דב נרדימון
מר ראני חאג' יחיא
גב' סיגל שאלתיאל - הלוי
גב' סיגל דדון - לוי 

מר יעקב פרידגוט

בעלי התפקידים בחברה:

מר דן שנבך - מנכ"ל
מר שימי אברהם - סמנכ"ל זכיינות
מר שלמה זומר - סמנכ"ל כלכלה וכספים
גב' טליה ירושלמי, עו"ד - סמנכ"ל יועצת משפטית
מר דני ירס - סמנכ"ל הנדסה, מהנדס ראשי
גב' שולמית מלכא - מזכיר החברה וראש אגף ארגון רגולציה וקשרי ממשל
מר עוזי אמיתי - סמנכ"ל נכסים
מר איציק אורון - סמנכ"ל רק"ל חיפה - נצרת
גב' שירלי הדס  גליק  - מנהלת אגף משאבים ומנהל

בחברה מועסקים כ - 80 עובדים. 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE