חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 21/01/11 - פרוטוקול מס' 523

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

523- התקשרויות יועצים – פרוייקט מנהרות הכרמל

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרויות עם כלל היועצים שנבחרו והועסקו לצורך פרוייקט מנהרות הכרמל באמצעות חברת "יפה נוף" או משרדי הממשלה. בנסיבות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות.

בנסיבות אלו ולאור הטעמים המיוחדים לעיל, הוועדה מחליטה על פטור ממכרז והתקשרויות המשך עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) וכן עפ"י תקנה 34 (1) לתקנות המכרזים המשך ליווי הפרוייקט ע"י היועצים – כ"א בתחומו. היועצים הינם: דורה זאל-ארגון ושיטות, יובל בלום-מערכות בקרה ותנועה, רמתי+חלפון-מערכות מבנה FMS, שמואל צירקל-יועץ VMS, פרופ' י. ממן-זיהום אוויר ורעש, אריה סידס-כבישים, מיכאל יצחק-גשרים, לוי-מידן-יועצים משפטיים, טאסק-יועצים פיננסיים, אורלנד-יועץ ביטוח. 

נימוקי הוועדה:

  1. בהחלטת הממשלה מיום 15/7/10 על העברת פרוייקט מנהרות הכרמל והחלטת השרים מיום 09/01/11  הוחלט להעביר הטיפול במנהרות הכרמל לחברה כרשות ממונה לתקופת ההפעלה.
  2. בנסיבות בהן המדינה מעבירה פרוייקט מסוג BOT שהינו פרוייקט מורכב וארוך טווח לטיפול מגוף אחד לגוף אחר, המשך ההתקשרויות עם היועצים הקיימים המלווים את הפרוייקט הינו חיוני והכרחי לצורך שמירה על רציפות הטיפול והליווי ולאור ההיכרות, הידע הנצבר והנסיון ההכרחיים לעניין זה (במיוחד על רקע היותו של הפרוייקט פרוייקט BOT מורכב וארוך טווח).
  3. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הידע והנתונים במיוחד באילוצי לוחות הזמנים, וזאת על מנת לאפשר "העברת מקל" חלקה, יעילה וחסכונית.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE