חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/07/18 - פרוטוקול מס' 850

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

איתור משרד הנדסי לתאום תכנון ופיקוח

החלטה: 

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות מ 7 גופים לצורך איתור משרד הנדסי לתאום תכנון ופיקוח לליווי החברה במעבר למשרדים חדשים בעזריאלי חולון.

הפטור בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • החברה פונה ל - 7 גופים מומלצים לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע תיאום התכנון ופיקוח על הביצוע.
  • אומדן התקשרות הינו בגדר הסכום הנקוב בתקנה 34(2).
  • מדובר בעבודה המצריכה יחסי אמון מיוחדים במיוחד לאור העובדה שביצוע העבודות יבוצע ע"י בעל הנכס ועל כן נדרש שהמפקח מטעמנו יוודא כי העבודה מבוצעת בהתאם למוסכם ובמחירים נאותים.

כתיבת מפרט התפעול והאחזקה וליווי החברה במו"מ מול הזכיין נתיב מהיר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את COR (יואב פורר) לכתיבת מפרט התפעול והאחזקה וליווי החברה במו"מ מול הזכיין ולהרחבת חניון הנתיב המהיר.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • החברה בחנה מספר אפשרויות הבאות בחשבון.
  • מדובר בתחום ייחודי שאין בו יועצים רבים במיוחד בהקשר לפרויקטי PPP.
  • ליועץ COR יש ניסיון בתחום.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2)

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE