חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/03/11 - פרוטוקול מס' 529

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

529/1 מ.נ.ש ייעוץ בע"מ יועצים כלכליים פיננסים למכרז להקמת קטעים 3+7 בשיתוף הסקטור הפרטי

 

החלטה :

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את ההתקשרות עם מ.נ.ש. יעוץ בע"מ (משה חביב) למטלה של ייעוץ כלכלי פיננסי למכרז להקמת קטעים 3+7 בשיתוף הסקטור הפרטי. ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

 1. משה חביב אחד היועצים הכלכליים שענבל התקשרו איתם לאחר מכרז לצורך מתן ייעוץ לפרויקטי PPP המנוהלים ע"י החשב הכללי.
 2. במסגרת זו צורף משה חביב כיועץ כלכלי לוועדת המכרזים בנושא 3+7 מתחילת התהליך לרבות הכנת מסמכי P.Q. ומודל תשלומים. הכנת אלטרנטיבות למודל תשלומים ונשוא התחרות).
 3. למשה הכרות מעמיקה וניסיון רב בחוזי PPP ויכולות ניתוח והבנה טובות של התהליכים. במהלך החודשים האחרונים משה סייע רבות בקידום הניתוחים הכלכליים פיננסים הקשורים לשלב ה- P.Q., ועתה הוא מסייע בכל הקשור להכנת השלב השני של הניתוח הפיננסי של הפרויקט בכל הקשור למודל הפיננסי, לרשת הביטחון, למבנה האגרה, לגובה המענק, לנשוא התחרות ועוד.

  


 

529/2 יועצים – מנהרות הכרמל

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרויות עם כלל היועצים שנבחרו והועסקו לצורך פרוייקט מנהרות הכרמל באמצעות חברת "יפה נוף" או משרדי הממשלה. בנסיבות המתוארות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות.

 

בנסיבות אלו ולאור הטעמים המיוחדים לעיל, הוועדה מחליטה על פטור ממכרז והתקשרויות המשך עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) וכן עפ"י תקנה 34 (1) לתקנות המכרזים לצורך המשך ליווי הפרוייקט ע"י היועצים – כל אחד בתחומו. אוסנת ארנון-יעוץ אקוסטי, דוד פרחי-אחזקת תחנות ניטור בנוה יוסף ואלכסנדר ינאי, ארנון רוזן-בקרה על אחזקת המנהרה, עליזה קוטנר-בקרה על אחזקת שטחי גינון ושיקום נופי, אסף שדה-בקרה על קירות עוגנים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. בהחלטת הממשלה מיום 15/7/10 על העברת פרוייקט מנהרות הכרמל והחלטת השרים מיום 09/01/11  הוחלט להעביר הטיפול במנהרות הכרמל לחברה כרשות ממונה לתקופת ההפעלה.
 2. בנסיבות בהן המדינה מעבירה פרוייקט מסוג BOT שהינו פרוייקט מורכב וארוך טווח לטיפול מגוף אחד לגוף אחר, המשך ההתקשרויות עם היועצים הקיימים המלווים את הפרוייקט הינו חיוני והכרחי לצורך שמירה על רציפות הטיפול והליווי ולאור ההיכרות, הידע הנצבר והנסיון ההכרחיים לעניין זה (במיוחד על רקע היותו של הפרוייקט פרוייקט BOT מורכב וארוך טווח).
 3. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הידע והנתונים במיוחד באילוצי לוחות הזמנים, וזאת על מנת לאפשר "העברת מקל" חלקה, יעילה וחסכונית.
   

  

529/3 בקרה על אחזקת שטחי גינון ושיקום נופי – עליזה קוטנר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את ההתקשרות עם עליזה קוטנר למטלה של בקרה על אחזקת שטחי גינון ושיקום נופי בפרויקט מנהרות הכרמל.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות מכרזים לאור היקף ההתקשרות.

נימוקי הוועדה:

 1. עליזה קוטנר היא היחידה בצוות הפרוייקט שליוותה גינון ושיקום נופי מטעם הצוות המלווה.
 2. בקיאה מאוד בפרטי השיקום הנופי והאדריכלות הנופית.
 3. נדרשת בקרה על קליטת הגינון והשיקום הנופי שנעשה.
   

  

529/4 בדיקת התכנות לשילוב שימושים נלווים בתחנת רכבת אלעד – מסילה מזרחית

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת בדיקת התכנות לשילוב שימושים נלווים בתחנת רכבת אלעד באמצעות משרד אייזנברג שרמן.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. הצורך בבדיקת התכנות לשילוב שימושים נלווים בתחנה הינו בהמשך להחלטת הממשלה – תכנית "נתיבי ישראל".
 2. משרד אייזנברג שרמן תכננו את תחנת הרכבת באלעד.
 3. המשרד בעל ניסיון בתכנון תחנות רכבת, בקיא בהכנת תוכניות בינוי ערים ובדיקות התכנות.

    


  

529/5 בקשה ליציאה לקבלת הצעות לביטוח דירקטורים

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות לביטוח דירקטורים מ- 5  חברות הביטוח: הפניקס, מנורה, AIG, מגדל והראל באמצעות 3 סוכנויות בטוח: אאון, האודן וכנען.

 

עפ"י האומדן מדובר בהתקשרות בהיקף נמוך מ- 200 אש"ח, ועל כן קיים פטור ממכרז בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות מכרזים. תוצאות ההליך יובאו לאישור.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE