חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 10/04/11 - פרוטוקול מס' 531

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

531/1- מדידות ואורתופוטו קטע 21

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע עדכון למיפוי פוטוגרמטרי בקטע 21/ א' באמצעות חברת אופק צילומי אוויר.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2).

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהשלמת עבודה ומטלה קודמת לצורך השלמת הליך ההפקדה הסטטוטורי.
  2. ההתקשרות הינה לצרכי שמירה חסכון ויעילות.
  3. מאחר ואופק ביצעו המדידה הקודמת, רק אופק יכול לבצע העדכון.

531/2 - תכנון מוקדם קטע 3 – גרונר דאל

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם גרונר דאל לתכנון מוקדם של קטע 3. ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(ד) לתקנות חוק המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה. 

נימוקי הוועדה:

  1. היקף העבודה התכנונית במסגרת התכנון המוקדם גדל עקב דרישות מוסדות התכנון הנובעות מתסקיר השפעה על הסביבה.
  2. נבדקו 2 חלופות מלאות.

531/3 - ארכיב 2000

 

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת ההתקשרות עם ארכיב 2000 ל- 4 שנים נוספות. ההתקשרות בפטור ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (3) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה. 

נימוקי הוועדה:

  1. ארכיב 2000 נבחרו בהליך תחרותי של קבלת הצעות.
  2. כל ארגזי החברה נמצאים בארכיב 2000 מזה מספר שנים.
  3. השירות אותו אנו מקבלים הינו מהיר וטוב.
  4. מחירי האחסנה הורדו והמחירים קבועים ל-4 שנים עם הצמדה למדד.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE