חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 28/04/11 - פרוטוקול מס' 532

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 -

532/1 - חפירות בדיקה תל קשיש קטע 7 – רשות העתיקות

 

החלטה:

 וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה ארכיאולוגיות בקטע 7 באמצעות רשות העתיקות. ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(7) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה

סקר וחפירות בדיקה הם בסמכותה הבלעדית של רשות העתיקות ע"פ חוק.

  


 

532/2 - חיתוכי בדיקה מרחב צומת העמקים – רשות העתיקות

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה ארכיאולוגיות בקטע 7 באמצעות רשות העתיקות. ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(7) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה:

סקר וחפירות בדיקה הם בסמכותה הבלעדית של רשות העתיקות ע"פ חוק.

  


 

532/3 - תכנון מאגרי מים וביוב – שער העמקים, משרד הנדסי אייל

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת בדיקה ראשונית לפתרון חלופי של מאגרי מים וביוב בשער העמקים על ידי משרד הנדסי אייל.

ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

בשלב זה נבחן פתרון לצרכים סטטוטוריים. הבדיקה דחופה לצורך השלמה ההליך הסטטוטורי.

  1. הבדיקה היא בשעות לפי תעריף בפועל
  2. יש לחברה ניסיון מצויין עם משרד הנדסי אייל.
  3. המתכנן המוצע מקובל על הקיבוץ.

  


 

532/4 - יועצים – נתיב מהיר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרויות עם כלל היועצים שנבחרו והועסקו לצורך פרוייקט הנתיב המהיר באמצעות חברת "נתיבי איילון" או משרדי הממשלה. בנסיבות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות.

 

בנסיבות אלו ולאור הטעמים המיוחדים לעיל, הוועדה מחליטה על פטור ממכרז והתקשרויות המשך עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) וכן עפ"י תקנה 34 (1) לתקנות המכרזים המשך ליווי הפרוייקט ע"י היועצים – כ"א בתחומו. היועצים הינם: ניצן יוצר- ראש מנהלת הפרויקט, עו"ד צלי שלו – ייעוץ משפטי שוטף ועזרה בתביעות זכיין, עו"ד רמי סופר משרד גולדפרב – ייעוץ משפטי לתקופת הביצוע, חברת אמי מתום   - מנהל הפרויקט ליווי שוטף של גמר ההקמה וכן מנהל פרויקט מת"א 7 וטיפול הנדסי בתביעות זכיין, אריה לינדר – ניהול תנועה ובקרת תנועה לנתיב לירושלים, עדליא - בצלאל בוכר – תפעול החנה וסע ושאטלים, דגש הנדסה – תפעול אוטובוסים, אליה בן שבת  - יועצת אגרה, הלל בר גרא - יועץ אגרה  - חקר ביצועים, איתות 80 בע"מ יורם בן יעקב – יועץ אגרה, דורון בלשה - ייעוץ בנושא תפעול , אגרה ותנועה, פר גוטמן - מומחה אלגוריתם/בקרה, שוקי כהן חברת מתת – יועץ אגרה, שלום הקרט – יועץ תנועה, מוריס אברג'יל – אבטחת איכות ומדידות, צבי שושני (טרפיקס) – בטיחות תנועה, בני פרישר – הסדרי תנועה, בת שבע שרמן – תכנון אדריכלי של ה"חנה וסע", ינון – תכנון מסילה שלישית, חלו"א – דרכים וסלילה, תופ אקוסטיקה – ייעוץ אקוסטי, מוריה סקלי – תכנון נוף, שמיר פוזנר בראון – קונסטרוקציה, ברוך גרוביץ – מערכת אינסטלציה סניטרית – שפירים, ג.א.ש – קונסטרוקציה – גשרי שילוט ומעבירי מים, ט.נ.מ – תכן מבנה בקרת שינויים, בלנק-לרר – קרקע וביסוס, וייס מהנדסים – חשמל ותאורה, איטקין בלום – חשמל ותאורה, תכנון מהנדסים – קונסטרוקציה – גשר  קיבוץ גלויות, סילבן רטוביץ – תנועה וחניה בנתיב לירושלים, ירום הנדסה – תקשורת, מלין מהנדסים – תכנון מערכות מים וביוב, נוא"ג- ניקוז, אלון פירלשטיין – בטיחות, ה.ר.ו.א.ק. – ייעוץ אוורור ומיזוג אויר, ג'קי פרידמן – בטיחות, תאסק – ייעוץ פיננסי.

 

נימוקי הוועדה:

  1. בהחלטת הממשלה מיום 15/7/10 על העברת פרוייקט הנתיב המהיר והחלטת השרים מיום 09/01/11  הוחלט להעביר הטיפול בנתיב המהיר לחברה כרשות ממונה לתקופת ההפעלה.
  2. בנסיבות בהן המדינה מעבירה פרוייקט מסוג BOT שהינו פרוייקט מורכב וארוך טווח לטיפול מגוף אחד לגוף אחר, המשך ההתקשרויות עם היועצים הקיימים המלווים את הפרוייקט הינו חיוני והכרחי לצורך שמירה על רציפות הטיפול והליווי ולאור ההיכרות, הידע הנצבר והנסיון ההכרחיים לעניין זה (במיוחד על רקע היותו של הפרוייקט פרוייקט BOT מורכב וארוך טווח).
  3. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הידע והנתונים במיוחד באילוצי לוחות הזמנים, וזאת על מנת לאפשר "העברת מקל" חלקה, יעילה וחסכונית.

  

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE