חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/06/11 - פרוטוקול מס' 536

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 - 

 

536/1 - סימן מדידה (אייל רבינוביץ') – יועץ מדידות

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת סימן מדידה בע"מ (איל רבינוביץ מודד מוסמך) כיועץ מדידות לחברה.

ההתקשרות בפטור ממכרז פומבי לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. היועץ עוסק בפיקוח בקרה וביקורות על מדידות.
  2. בעל רקע עשיר כמודד מוסמך ובעל נסיון בעבודה מול מינהל מקרקע ישראל ומפ"י.
  3. מדובר בעבודה מקצועית שדורשת ידע ומומחיות מיוחדים וכן נדרשים יחסי אמון מיוחדים (לצורך בדיקת נתוני רישום וחשבונות כספיים
  4. נעשה הליך בדיקה של מספר מועמדים ראויים. ליועץ נסיון רלוונטי המתאים בדיוק לתחומי העבודה הנדרשת בחברה.
  5. מדובר בעבודה בהיקף שנתי בתחום הפטור בתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.


 
536/2 - תכנון תוואי חלופי למסילת רכבת בית קמה-שוקת – בדיקת התכנות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע בדיקת התכנות לתוואי חליפי לרכבת בקטע 21 באמצעות משרד מהו"ד.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. המתכנן המוצע ביצע בחינה ראשונית של התוואי המוצע בעבר עפ"י הזמנת ראש מועצת עומר (מר פיני בדש) בהקשר לפעילותו הכללית לקידום תשתיות תחבורה בנגב.
  2. המתכנן הינו משרד תכנון מקצועי ומיקומו בבאר שבע.
  3. עוסק רבות בתכנוני תשתית בדרום
  4. התעריפים קבועים וממילא אין עליהם תחרות.
  5. לאור היקף ההתקשרות ניתן לפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2).

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE