חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 21/07/11 - פרוטוקול מס' 540

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

540/1 - ניהול תכנון מסילת זבולון – גרונר דאל

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את גרונר דאל לניהול ותיאום תכנון מסילת זבולון בקטע שבין מסילת העמק וקרית אתא.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. גרונר דאל מופקדים במע"צ/ רכבת על תכנון מסילת העמק.
 2. מסילת זבולון הינה מטלה של החברה ומתוכננת ע"י תד"מ.
 3. החברה מחוייבת בבחינה של מערך חיבורים מורכב ביותר באזור מחלף יגור, בין שתי המסילות הללו, לרבות 2 שלוחות מזרחה/ מערבה.
 4. גרונר דאל בתוקף אחריותו הנ"ל הינו הגוף הראוי לבצע התיאום והקורדינציה בין 2 המערכות, בדגש של ניהול התכנון של תד"מ (ייתכן ויידרשו התאמות בשולי מסילת העמק).
 5. העבודה לפי שעות ותעריף החברה וללא תחרות על המחיר.
   

540/2 - סקר סיכונים – יהודה ספיר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את יהודה ספיר למטלה של ביצוע סקר סיכונים לקטע 21 א+ב.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. קשת פתרונות הינו גוף מקצועי שהומלץ עפ"י עבודה שביצע לרכבת וע"י גורמים מקצועיים נוספים.
 2. נדרשת עבודה בלו"ז קצר מאוד ועפ"י דרישת צוות הבקרה נדרש לבצע סקר סיכונים לפני יציאה למכרזים.
 3. העבודה בשעות ועפ"י תעריף החברה.


540/3 - הארכת הסכם שכירות בקומה 7

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך התקשרות עם מרק פרידמן לשכירות קומה 7 למשך שנתיים החל מ- 1/1/12 ועד 31/12/13.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (14) (א) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. הארכת שכירות קיימת במחירי שוק סבירים וראויים.
 2. פטור לפי תקנה 3 (14) (א).
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE