חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/08/11 - פרוטוקול מס' 542

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

542/1- סקרים ובקרות

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את מרקטסט לביצוע סקרים ובקרות בכביש 6, בנתיב המהיר ובמנהרות הכרמל.

ההתקשרות בפטור לפי סעיף 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. מרקטסט ביצעו את כל הסקרים של החברה עד כה.
  2. יש להם כבר שיטת עבודה מובנית.
  3. ניתן להשוות נתונים מסקרים קודמים ולבצע מעקב רב שנתי.
  4. נותנים התייחסות מהירה ומענה לכל פניה ואנו מרוצים מאיכות העבודה.


 
542/2 - מסילה מזרחית – סקר ארכיאולוגי וחיתוכי בדיקה

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע סקר ארכיאולוגי וחיתוכי בדיקה בתוואי המסילה המזרחית באמצעות רשות העתיקות.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (7) ותקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בחפירות בדיקה אותם מוסמכת לבצע, עפ"י חוק, רק רשות העתיקות.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE