חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 25/08/11 - פרוטוקול מס' 544

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

544/1 - חפירות ארכיאולוגיות – קטע 1/21

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה בקטע 1/21 ע"י רשות העתיקות.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בחפירות בדיקה אותם מוסמכת לבצע רק רשות העתיקות.
  2. מדובר בתאגיד שהוקם בחוק ובמסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק שהקימו.
  3. תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים מהווה פטור ספציפי להתקשרויות מסוג זה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE