חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 08/09/11 - פרוטוקול מס' 545

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

545/1 יועץ אגרה קטעים 3+7 – בני נקר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את היועץ בני נקר למטלה כיועץ אגרה לקטעים 3+7 לצורך ליווי המכרז בקטעים 3+7 בתחום האגרה לרבות כתיבת פרק מערכות האגרה.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. היועץ ביצע עבורנו סקר איכותי ומשביע רצון.
  2. ניסיונו העשיר של מר בני נקר והיכרותו עם מערכות אגרה הינו ייחודי בארץ.
  3. מר נקר ליווה את הקמתם של שני פרויקטים של כבישי אגרה, כביש חוצה ישראל ומנהרות הכרמל וקיבל מכתבי המלצה חמים מהגופים עימם עבד.
  4. מערכות האגרה בשני הפרויקטים עובדות בצורה משביעת רצון, דבר המעיד על מקצועיותו של מר נקר.

545/2 משה חביב – מ.נ.ש. – עדכון

  

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם מ.נ.ש. יעוץ בע"מ (משה חביב) למטלה של ייעוץ כלכלי פיננסי למכרז להקמת קטעים 3+7 בשיתוף הסקטור הפרטי.

הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. משה חביב אחד היועצים הכלכליים שענבל התקשרו איתם לאחר מכרז לצורך מתן ייעוץ לפרויקטי PPP המנוהלים ע"י החשב הכללי.
  2. במסגרת זו צורף משה חביב כיועץ כלכלי לוועדת המכרזים בנושא קטעים 3+7 מתחילת התהליך לרבות הכנת מסמכי P.Q. ומודל תשלומים. הכנת אלטרנטיבות למודל תשלומים ונשוא התחרות).
  3. למשה הכרות מעמיקה וניסיון רב בחוזי PPP ויכולות ניתוח והבנה טובות של התהליכים. במהלך החודשים האחרונים משה סייע רבות בקידום הניתוחים הכלכליים פיננסים הקשורים לשלב ה- P.Q., ועתה הוא מסייע בכל הקשור להכנת השלב השני של הניתוח הפיננסי של הפרויקט בכל הקשור למודל הפיננסי, לרשת הביטחון, למבנה האגרה, לגובה המענק, לנשוא התחרות ועוד.

545/3 שדרוג מחלף אייל

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לפניה תחרותית לקבלת הצעות לתכנון שדרוג מחלף אייל.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 5א(ב)(2) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרות עם מתכנן לעבודה מקצועית הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים בענף התכנון.
  2. הפניה נעשית ל- 4 גופים שכולם עסקו בפעילות תכנונית במרחב הנדרש.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE