חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 15/09/11 - פרוטוקול מס' 547

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

547/1 - הכפלת כביש 443 בתחומי מחלף בן שמן

   

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם חלוו"א לתכנון מוקדם ומפורט של הכפלת כביש 443 בתחומי מחלף בן-שמן.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. המתכנן תכנן את הפרויקט הן בשלב התכנון המוקדם והאישור הסטטוטורי והן לתכנון מפורט בשלב הביצוע.
  2. מדובר בחלק אינטגרלי של המחלף הקיים.
  3. במסגרת התכנון צבר המתכנן ידע, ניסיון רב והכרות עם מלוא הנתונים הסביבתיים הרלוונטיים לתכנון לרבות כל הקשר למתכננים ובנסיבות אלו התקשרות ההמשך נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
  4. יתרום לקידום הפרויקט בלוחות זמנים קצרים ואופטימליים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE