חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/11/11 - פרוטוקול מס' 553

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

553 - צוות הפקעות – מסילה מזרחית

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת לצאת להליך קבלת הצעות לאיתור מנהל צוות הפקעות המסילה המזרחית.

ההליך פטור ממכרז פומבי על פי תקנה 5(2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

מדובר בתפקיד המצריך יחסי אמון מיוחדים בין ראש הצוות להנהלת החברה.
המועמדים לתפקיד זה מוכרים לחברה כבעלי נסיון רב שנים בביצוע תפקידים דומים, הן בשירות החב' הלאומית לדרכים והן בשירות רכבת ישראל.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE