חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/11/11 - פרוטוקול מס' 555

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

555/1 עדכון התקשרות עם איזוטופ לביצוע בדיקות בקרת איכות לעבודות במכרז הגשרים בקטע 2/21

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם איזוטופ לביצוע בדיקת בקרת איכות לעבודות במכרז הגשרים בקטע 2/21.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.
 

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

 1. החברה ביצעה חקר שתית בקטע 21 במסגרת פרוייקט מכין למכרז 4 הגשרים.
 2. החברה מכירה את המרחב ובעלת ידע של כל הנתונים.
 3. החברה נתנה  הנחה נוספת של 50% מההנחה במסגרת העבודה הנוכחית.
 4. לוחות הזמנים של הפרויקט יתקצרו מאוד.

 


  

BDO 555/2 – ליווי המדינה בהליך מכירת האופציות והערכת שווי
 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות  עם BDO.

הפטור לפי תקנה 3 4 (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
 


 נימוקי הוועדה:

 1. היועץ ביצע עבודה שלא היתה בתכולה המקורית.
 2. תוך כדי ההליך שהתמשך מעל למצופה נוספו מטלות חדשות. 

 


 

555/3 חידוש ביטוחי החברה – משרדים, צד ג' ואחריות מקצועית
 

החלטה:

 1. וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת פנייה לקבלת הצעות לביטוחי החברה מהגופים שאושרו בוועדה לביטוח אחריות מקצועית, משרדים + חבות מעבידים וצד' ג'.
 2. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות מכרזים.
 3. ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה .

 

 

נימוקי הוועדה:

 1. מדובר בהתקשרות בהיקף כספי שניתן לפטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות מכרזים. 
 2. הפנייה לחברות בהתאם להמלצת יועץ הביטוח של החברה ולאור הנסיון מהשנים האחרונות. 
 3. קשה מאוד לקבל הצעות מחיר מחברות וסוכנויות לביטוחי החברה בעיקר בתחום אחריות מקצועית.
   

  

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE