חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 27/11/11 - פרוטוקול מס' 557

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

557 הארכת שכירות קומה 9

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הארכת השכירות של קומה 9 מבעל היחידה מר יצחק עדן לשנים 2012 + 2013 . 
ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי לפי תקנה 3 (14 א') ו- 34(7) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה. 

נימוקי הוועדה:

  1. החברה זקוקה להמשך השכירות מאחר ומדובר בשטח הצמוד למשרדים הראשיים של החברה ולאור מיקומם המיוחד.
  2. מזכירות הוועדה הינה חלק מהחברה וחשוב שתמוקם בצמידות למשרדים הראשיים.
  3. המחירים המבוקשים נבחנו ונמצאו סבירים ותואמים למחירים המשולמים בבנין.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE