חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 08/01/12 - פרוטוקול מס' 564

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

564/1 אישור מסגרת התקשרות שנתית – לפ"מהחלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם לפ"מ לפרסום מודעות החברה בכל התחומים.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (9) לתקנות חובת המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

  1. לשכת הפרסום הממשלתית פועלת כמשרד פרסום והפקה עבור משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים. הלשכה מספקת מגוון שירותים מקצועיים וביניהם מודעות, תשדירי רדיו טלוויזיה ושלטי חוצות.
  2. בעבר נבדקה האפשרות לפרסם גם דרך משרדי פרסום – אך העלות גבוהה יותר מאחר וגם משרד הפרסום לוקח עמלה.
  3. לפ"מ מקבלים הנחות גדולות בפרסום עקב כמות הפרסומים הגדולה והמרוכזת שלהם.

564/2 עו"ד סנדי קולב

  
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את עו"ד קולב למטלה של ייעוץ משפטי בתחום קנין רוחני.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

  1. עו"ד קולב הומלץ ע"י משרד המשפטים כמומחה ייחודי בעל שם בנושא קניין רוחני.
  2. היועץ מוכן לעבוד בתעריף המאושר ע"י רשות החברות.
  3. היקף השעות קטן יחסית וצריך ייעוץ ספציפי ונקודתי.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE